کپور معمولی

این ماهی معروف به کپور چینی بوده که با توجه به انعطاف‌پذیری بسیار در هماهنگ شدن با شرایط محیطی هم‌اینک در بسیاری از مناطق جهان پرورش می‌یابد و در بین ماهیان پرورشی بیشترین تولید جهانی را دارا است. این ماهی در کف استخرها و دریاچه‌ها زندگی کرده و بستری نرم و گیاهی را می‌پسندد.

کپور معمولی در پرورش همراه با سه گونه دیگر هم‌زمان جهت بهره‌برداری از تمام لایه‌های آب مورد پرورش قرار می‌گیرد. گونه‌های دیگر شامل :کپور علفخوار(آمور)، کپور نقره‌ای(فیتوفاگ) و کپور سرگنده هست. پرورش این دسته ماهیان در استخرهای خاکی صورت می‌پذیرد.

برخی از مزایای خوراک اکسترود شده رامان جهت تغذیه کپور معمولی:

  1. استفاده از پیشرفته‌ترین متدهای جیره نویسی نوین دنیا به‌منظور بالانس خوراک تولیدی.
  2. چگالی مناسب که باعث می‌شود ماهی از حداکثر غذای داده‌شده استفاده کند.
  3. قوام و پایداری مناسب غذا در محیط آبی و عدم گسستگی آن‌که باعث آلوده نشدن محیط براثر بقایای غذایی می‌گردد.
  4. ترکیبی همگن با ضریب رشد و تبدیل مناسب.

آنالیز خوراک اکسترود شده ماهی کپور معمولی

مواد غذایی

آغازین (EX-CS)

رشد(EX-CG)

پایانی(EX-CF)

مولد(EX-CB)

انرژی خام (KG/KCAL)

۳۴۰۰

۳۵۰۰

۳۸۰۰-۳۶۰۰

۳۸۰۰-۳۶۰۰

پروتئین خام %

۴۰-۳۸

۳۷-۳۵

۳۲-۳۵

۲۸-۲۶

چربی خام (حداکثر)%

۷

۸

۹

۱۰

فیبر خام (حداکثر)%

۵/۴

۵

۵/۵

۶

رطوبت%

کمتر از ۱۰

کمتر از ۱۰

کمتر از ۱۰

کمتر از ۱۰

خاکستر(حداکثر)%

کمتر از ۱۰

کمتر از ۱۰

کمتر از ۱۰

کمتر از ۱۰

Mg/100g TVN

کمتر از ۴۵

کمتر از ۴۵

کمتر از ۵۰

کمتر از ۵۰

راهنمای مصرف خوراک و جدول غذادهی ماهیان کپور معمولی

نوع خوراک

آغازین یک

آغازین دو

رشد یک

رشد دو

پرواری یک

پرواری دو

پرواری سه

مولد یک

مولد دو

علامت اختصاری

Ex-cs1

EX-CS2

EX-CG1

EX-CG2

EX-CF1

EX-CF2

EX-CF3

EX-CB1

EX-CB2

وزن ماهی (گرم)

۲>

۲-۵

۵-۲۰

۵۰-۲۰

۱۰۰-۵۰

۳۵۰-۱۰۰

۳۵۰>

۳۵۰-۱۰۰۰

۱۰۰۰<

طول ماهی(سانتیمتر)

۵>

۵/۷-۵

۱۰-۵/۷

۵/۱۳-۱۰

۵/۱۷-۵/۱۳

۲۵-۱۸

۳۵-۲۵

۳۵-۲۵

۳۵۰<

سایز خوراک (میلی‌متر)

۱-۵/۰

۱-۲

۵/۲

۵/۳

۵/۴

۶

۸

۸

۱۰

دفعات غذادهی روزانه

۱۰

۸

۶

۳

۲

۱

میزان خوراک‌دهی روزانه برحسب دمای آب (درجه سانتی‌گراد)

۱۷-تا۲۱

۶

۶

۵

۵

۴

۳

۵/۲

۵/۱

۵/۱

۲۱تا۲۴

۷

۷

۶

۶

۵

۴

۳

۲

۲

۲۵تا۲۷

۱۰

۱۰

۸

۸

۶

۵

۴

۳

۳

۲۷به بالا

۱۲

۱۲

۱۱

۱۱

۸

۶

۵

۴

۴