ماهیان خاویاری

تاسماهیان یکی از با ارزش‌ترین آبزیان جهان بوده و گونه‌های مختلف آن‌ها در آمریکا و دریای خزر زیست می‌کنند. تاسماهیانی که در حوزه دریای خزر زندگی می‌کنند جزء جنس Acipenser و Huso محسوب شده که از گروه ماهیان مهاجر می‌باشند. در سالهای اخیر در کشور ما نیز استقبال  خوبی از پرورش ماهیان خاویاری صورت گرفته است.

پرورش ماهیان خاویاری به‌منظور استحصال  خاویار و همچنین گوشت ماهیان خاویاری در آب‌های گرم و در استخرهای خاکی و همچنین در حوضچه‌های بتنی و فایبرگلاس صورت می‌گیرد. گونه‌های پرورشی قابل پرورش در ایران Acipenser ruthenus (استرلیاد ولگا)و Huso huso(فیل‌ماهی) می‌باشند. از آنجا که رشد ماهیان خاویاری کند است لذا انتخاب غذای مناسبی که با سطح مناسب انرژی و تأمین کلیه المان‌های مورد نیاز ماهی در شرایط متنوع آب‌وهوایی کشور، باعث رشد هماهنگ ماهی با برنامه زمان‌بندی پرورش‌دهندگان باشد و از سویی دیگر از اتلاف وقت و کاهش رشد جلوگیری کند؛ اهمیت بسزایی دارد.

 

مزایایی که باعث شده استفاده از غذای اکسترود شده رامان بهترین گزینه برای تغذیه ماهیان خاویاری باشد:

  • متعادل بودن نسبت پروتئین/چربی بهترین ضریب رشد را فراهم می‌نماید.
  • ضریب تبدیل مناسب با توجه به رشد کند ماهیان خاویاری.
  • بهبود پاسخ ایمنی طبیعی ماهی نسبت به بیماری‌ها به دلیل داشتن ترکیبات تحریک‌کننده سیستم دفاعی.
  • تأمین بودن مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی، رشد و توسعه مناسب غضروف‌ها  را حمایت می‌نماید.
  • چگالی مناسب خوراک و مدت‌زمان طولانی غوطه‌وری و سقوط در ستون آب که موجب استفاده حداکثری از غذای داده‌شده می‌شود.
  • حرکت زیگزاک غذا در هنگام سقوط که آن را قابل‌ رؤیت برای ماهیان می‌کند.
  • استفاده از بهترین مواد اولیه باکیفیت بالا جهت تهیه این نوع غذا.
  • قوام و پایداری مناسب وعدم گسستگی دانه‌های خوراک حتی پس از رسیدن به بستر که باعث کاهش آلودگی محیط پرورشی می‌گردد.
ماهی خاویار
تصویر ماهی خاویار

مشخصات خوراک ماهی پرورشی خاویاری

جدول ۱: جدول مشخصات خوراک ماهی پرورشی خاویاری

مواد مغذی

قطر خوراک

(mm)

وزن ماهی

(گرم)

پروتئین خام

(حداقل)

چربی خام%

(حداقل)

انرژی قبل از هضم

Kcal/kg))

فیبر خام%

(حداکثر)

خاکستر%

فسفر کل

رطوبت

(حداکثر)

نام خوراک

علامت اختصاری

آغازین

EX-AS

۰۵/۱-۰/۱

۳۰-۵/۰

۵۴-۵۲

۱۲-۱۰

۴۴۰۰

۲/۲-۸/۱

۱۶-۱۳

۴/۱-۱/۱

۱۲

رشد ۱

EX-AG1

۵/۲-۰/۲

۱۰۰-۳۰

۵۰-۴۸

۱۴-۱۲

۴۴۰۰

۶/۲-۲/۲

۱۵-۱۲

۱/۱-۸/۰

۱۲

رشد۲

EX-AG2

۴-۳

۳۰۰-۱۰۰

۴۸-۴۶

۱۶-۱۴

۴۴۰۰

۶/۲-۲/۲

۱۵-۱۲

۱/۱-۸/۰

۱۲

پرواری۱

EX-AF1

۶-۴

۵۰۰۰-۳۰۰

۴۶-۴۴

۱۸-۱۶

۴۴۰۰

۳-۶/۲

۱۴-۱۰

۱-۷/۰

۱۲

پرواری۲

EX-AF2

۱۰-۶

۱۰۰۰-۵۰۰۰

۴۴-۴۲

۱۶-۱۴

۴۲۰۰

۳-۶/۲

۱۴-۱۰

۱-۷/۰

۱۲

پرواری۳

EX-AF3

۱۴-۱۰

۵۰۰۰۰-۱۰۰۰

۴۲-۴۰

۱۴-۱۲

۴۲۰۰

۳-۶/۲

۱۴-۱۰

۱-۷/۰

۱۲

مولد

EX-AB

۱۲

۳۰۰۰۰<

۴۶-۴۴

۱۳-۱۱

۴۲۰۰

۶/۲-۲/۲

۱۵-۱۲

۲/۱-۹/۰

۱۲

روش خوراک‌دهی ماهی خاویاری(گونه فیل‌ماهی)

جدول ۲: جدول روش خوراک‌دهی ماهی خاویاری(گونه فیل‌ماهی)

نام خوراک

حداقل غذادهی (% بیوماس)

حداقل غذادهی

(% بیوماس)

حداقل غذادهی

(مرتبه / روز)

حداقل دمای آب

(برحسب سانتی‌گراد)

حداقل دمای آب

(برحسب سانتی‌گراد)

رشد ۱

۹/۲

۵/۴

۸

۱۵

۲۲

رشد۲

۲

۹/۲

۵

۱۵

۲۲

پرواری ۱

۵/۰

۷۰/۰

۳

۱۰

۲۲

پرواری۲

۲/۰

۵۰/۰

۲

۱۰

۲۲

پرواری۳

۱۵/۰

۲۰/۰

۲

۱۰

۲۲

مولد

۱۵/۰

۲۰/۰

۱

۱۰

۲۲

روش خوراک‌دهی ماهی خاویاری(گونه استرلیادولگا)

جدول ۳: جدول روش خوراک‌دهی ماهی خاویاری(گونه استرلیادولگا)

نام خوراک

حداقل غذادهی (%بیوماس)

حداقل غذادهی

(%بیوماس)

حداقل غذادهی

(مرتبه / روز)

حداقل دمای آب

(برحسب سانتی‌گراد)

حداقل دمای آب

(برحسب سانتی‌گراد)

رشد ۱

۸/۲

۴

۹

۱۵

۲۲

رشد ۲

۴۵/۱

۲

۶

۱۵

۲۲

پرواری ۱

۵/۰

۷/۰

۲

۱۰

۲۲

پرواری ۲

۱۵/۰

۳/۰

۲

۱۰

۲۲

مولد

۱۲/۰

۲۵/۰

۲

۱۰

۲۲