بهترین شرایط نگهداری و انبار کردن غذای رامان

به‌ طوری کلی غذاهایی که برای تغذیه قزل‌آلاهای پرورشی در استخر استفاده می‌شود معمولاً از نوع غذای خشک(کنسانتره) است. بنابراین لازم است جهت حفظ کیفیت غذا و جلوگیری از فساد آن، توصیه‌های زیر به کار گرفته شود.

۱- به برچسب مشخص‌کننده نوع غذا، تاریخ تولید، ترکیب غذا، شرایط نگهداری در انبار، مدت مجاز مصرف آن و تاریخ انقضاء دقت کنید.

۲- کیسه‌های پاره شده در اولین فرصت مورد مصرف قرار گیرد و از مصرف غذاهای بیرون ریخته از کیسه خودداری شود.

۳- انبار غذا باید سرد و خنک باشد دمای مطلوب ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد است و هر چه درجه از این مقدار فراتر رود کیفیت غذا کاهش می‌یابد.

۴-کیسه‌های غذا بایستی روی پالت و به تعداد ۸ الی ۱۰ کیسه روی‌هم قرار داده شوند. کیسه‌های روی پالت در ردیف‌های دوتایی باید حداقل در فاصله ۱متری از همدیگر قرار گیرند و از دیواره انبار حداقل ۴۰ تا۵۰ سانتی‌متر فاصله داشته باشند.

۵- غذای موردنیاز به‌صورت ماهیانه تهیه و مصرف شود و از نگهداری خوراک بیش از ۳ الی ۴ ماه در انبار پرهیز شود.

۶- سایر نکات در حفظ و انبارداری غذا عبارت‌اند از : حفاظت غذا از نور مستقیم آفتاب، تهویه انبار نگهداری غذا و عاری بودن از رطوبت و وجود موجودات موذی.

خوراک ماهی
خوراک آبزیان